LH

Pumpe za vodu za velike visine dizanja (dvostruko radno kolo).

Visoka otpornost na pritisak vode (30m H2O). Pražnjenja na gore sa prirubnicom u sredini, efikasno se hladi zahvaljujući vodenom plaštu.

Izlazni otvor ø : 50 – 100

Izlazna snaga motora (kW) : 3,0 – 110,0

Broj polova : 2

Radno kolo : Vrtložno

Zaštita motora (ugrađena)

Više informacija »