vaakum

VDRX

Vakuum pumpe sa vodenim prstenom. Jednostepene pumpe za niski – srednji – visoki nivo vakuuma.