EBARA DRD

Potapajuća fekalna pumpa sa višekanalnim radnim kolom od sivog liva. Pogodna za fekalnu vodu, pražnjenje podzemnih voda, septičkih jama i opštu drenažu vode.

– Izlazni otvor (mm): 65 – 300

– Prolaz radnog kola (mm): 30 – 140

– Izlazna snaga motora (kW): 3.2 – 79,5

– Broj polova: 2 – 8

Više informacija »