EBARA IDROGO

5″ potapajuća električna centrifugalna pumpa od nerđajućeg čelika AISI304. Idealna za transport čiste vode iz bunara, cisterni, rezervoara, povišenje pritiska u domaćinstvima, praonicama vozila. Radno kolo od PPE i PS ojačano fiberglasom.

– Izlazni otvor: G 1 1/4″

– Izlazna snaga motora (kW): 0.44 – 1.5

– Dostupni motori: 2 polni, hlađen prolazećom vodom

– Radno kolo: Radijalno

Više informacija »