Drenažne pumpe

Drenažne pumpe

Profesionalne monofazne i trofazne pumpe za odvodvanjavanje vode sa primesama peska i teške uslove rada. Lagane pumpe u izvedbi od aluminijuma i robusne pumpe za teške uslove rada u izvedbi od sivog liva,

Muljne pumpe

Muljne pumpe

Pumpe sa agitatorom koji podiže sediment sa dna i homogenizuje ga sa vodom. Za ispumpavanje peska, šljunka, mulja, gliba, bentonita.

Fekalne pumpe

Fekalne pumpe

Pumpe za otpadne vode u izvedbama od sivog liva i nerđajućeg čelika. Radna kola vortex, jednokanalano, višekanalno, sa seckalicom.

Bunarske pumpe

Bunarske pumpe

Pumpe za bunare prečnika 3″,4″,6″ i 8″. Za čistu vodu sa sadržajem peska i do 450 gr/m3. Dostupne u izvedbi od nerđajućeg čelika AISI304, AISI316, sivog liva.

Centrifugalne pumpe

Centrifugalne pumpe

Pumpe za sve namene, horizontalne i vertikalne, jednostepene i višestepene, samousisne, pumpe za bazene. Sa radnim kolima od nerđajućeg čelika, bronze, sivog liva, noryla.

Buster sistemi

Buster sistemi

Sistemi za povišenje pritiska sa jednom, dve ili tri centrifuglane pumpe bilo vertikalne ili horizontalne. Regulacija preko tlačne sklopke ili frekventnih regulatora. Protivpožarni sistemi u svim izvedbama.

Motorne pumpe

Motorne pumpe

Pumpe sa pogonom bilo na dizel ili benzinski motor. Samousisne i vakum pumpe za čistu i otpadnu vodu. Dostupne u izvedbama na kolicima.

Mikseri

Mikseri

Mikseri za otpadne vode i biogas postrojenja u izvedbama od sivog liva, nerđajućeg čelika AISI 304 i AISI 316. Veći izbor mogućih načina instalacije.

Aeratori

Aeratori

Potapajući aeratori za sisteme za prečišćavanje otpadnih voda. Dostupni u kružnoj i jet izvedbi sa različitim tipovima radnih kola.

Automatika

Automatika

Komandni ormani sa svim neophodnim zaštitama za upravljanje pumpe. Moguć automatski rad pumpi preko nivo regulatora i frekventnih regulatora..

Ventili

Ventili

Zasuni, kuglični, leptir, nepovratni, povrtani, ručni i sa aktuatorima, vodomeri, kompenzatori, MDK, spojke, usisne korpe, hvatači nečistoća, žablji poklopac.

Dodatna oprema

Dodatna oprema

Gumena i PVC usisno/potisna creva, vatrogasna creva, nivo regulatori za fekalnu i čistu vodu, hidroforske posude, DM sklopke, pontoni za pumpe, sajle, lanci, kanapi.

Vakuum pumpe

Vakuum pumpe

Vakuum pumpe sa vodenim prstenom, jednostepene i dvostepene. Mogućnost izrade pumpe u više različitih materijala u zavisnosti od primene.