DRAGFLOW HIGH HEAD

Elektična potapajuća muljna pumpa za velike visine dizanja. Najviša visina dizanja kod muljnih pumpi na svetu. Poseduje agitator za podizanje i mešanje suspendovane materije. Može da savlada do 70% čvrste materije po težini pumpanog medijuma.

– Izlazni otvor (mm): 100 – 200

– Prolaz radnog kola (mm): 60

– Izlazna snaga motora (kW): 75 – 90

– Broj polova: 4

Više informacija »