KTZE

Sistem za automatski rad sa elektrodom. Tip KTZE je opremljen kontrolnim sistemom sa elektrodom. Ispumpavanje počinje kada se nivo vode podigne i dođe u dodir sa elektrodom. Kada se izgubi kontakt, tajmer počinje da radi i posle 1 minuta ispumpavanje je završeno. Novi ciklus počinje kada se voda ponovo podigne do nivoa elektrode.

Izlazni otvor ø : 50 – 100

Izlazna snaga motora (kW) : 1,5 – 3,7

Broj polova : 2

Radno kolo : Vrtložno

Senzor nivoa

Zaštita motora (ugrađena)

Više informacija »