EBARA DL

DL – DL W/C

Potapajuća fekalna pumpa (DL) dostupna i u verziji sa seckalicom (DL W/C) od sivog liva. Idealna za otpadne vode koje sadrže mekane i vlaknaste materije. Non-clog poluotvoreno, otvoreno dvokanalno radno kolo i otvoreno jednokalnalno sa seckalicom sprečavaju zapušenja vlaknastim materijama.

EBARA DML

DML – DMLF

Potapajuća fekalna pumpa sa jednokanalnim radnim kolom od sivog liva. Pogodna za civilnu i industrijsku fekalnu vodu, tečno đubrivo, septičke jame i opšti transport otpadne vode sa čvrstim primesama i/ili vlaknastim materijama.

EBARA DMLV

DMLV – DMLVF

Potapajuća fekalna pumpa sa VORTEX radnim kolom od sivog liva. Pogodna za civilnu i industrijsku fekalnu vodu, tečno đubrivo, septičke jame i opšti transport otpadne vode sa čvrstim primesama i/ili vlaknastim materijama.

EBARA DRS

DRS

Potapajuća fekalna pumpa sa otvorenim radnim kolom i seckalicom. Pogodna za civilnu i industrijsku fekalnu vodu, transport otpadne vode sa vlaknastom materijom i papirom, septičke jame. Neophodna je za kanalizaciju niskog pritiska.

EBARA DRD

DRD

Potapajuća fekalna pumpa sa višekanalnim radnim kolom od sivog liva. Pogodna za fekalnu vodu, pražnjenje podzemnih voda, septičkih jama i opštu drenažu vode.

EBARA DVS

DVS

Potapajuća fekalna pumpa sa polu VORTEX radnim kolom od sivog liva. Idealna za otpadnu vodu koja sadrži mekane i vlaknaste materije, transport industrijske otpadne vode, septičke jame i razne drenaže.

EBARA DW

DW – DW VOX

Potapajuća fekalna pumpa sa jednokanalnim (DW) i VORTEX (DW VOX) radnim kolom od nerđajućeg čelika AISI304. Pogodna za civilnu i industrijsku otpadnu vodu, drenažu podzemnih voda i iskopina, septičke jame i opšti transport otpadne vode sa čvrstim primesama i/ili vlaknastim materijama.

EBARA RIGHT

RIGHT

Potapajuća fekalna pumpa sa otvorenim VORTEX radnim kolom od nerđajućeg čelika AISI304. Pogodna za drenažu podzemnih voda i iskopina, septičke jame i opšti transport otpadne vode sa čvrstim primesama i/ili vlaknastim materijama.