EBARA DMLV

Potapajuća fekalna pumpa sa VORTEX radnim kolom od sivog liva. Pogodna za civilnu i industrijsku fekalnu vodu, tečno đubrivo, septičke jame i opšti transport otpadne vode sa čvrstim primesama i/ili vlaknastim materijama.

– Izlazni otvor (mm): 50 – 150

– Prolaz radnog kola (mm): 30 – 100

– Max. dužina vlakna (mm): 195 – 600

– Izlazna snaga motora (kW): 0.5 – 35,7

– Broj polova: 4

 

Više informacija »