KTVE

Sistem za automatski rad sa elektrodom.

Tip KTZE je opremljen kontrolnim sistemom sa elektrodom.

Ispumpavanje počinje kada se nivo vode podigne i dođe u dodir sa elektrodom. Kada se izgubi kontakt, tajmer počinje da radi i posle 1 minuta ispumpavanje je završeno.

Novi ciklus počinje kada se voda ponovo podigne do nivoa elektrode.

Izlazni otvor ø : 50 • 80

Izlazna snaga motora (kW) : 0,75 – 5,5

Broj polova : 2

Radno kolo : Vrtložno

Senzor nivoa

Zaštita motora (ugrađena)

Više informacija »