LSC

LSC pumpa do 1 mm je originalna drenažna pumpa, koja može vršiti ispumpavanje do nivoa poda. Čak i najmanja barica može biti potpuno ispumpana. Idealna za kompletno odvodnjavanje ravnih površina, krovova, parkinga, garaža, autoputeva, bazena …..

Lagana drenažna pumpa LSCE1.4S sa AUTOMATSKOM kontrolom nivoa

Izlazni otvor ø : 25

Izlazna snaga motora (kW) : 0,48

Broj polova : 2

Radno kolo : Vrtložno

Senzor nivoa

Zaštita motora (ugrađena)

Više informacija »