samousisne centrifugalne pumpe

J

Samousisne centrifugalne pumpe za pumpanje tečnosti sa sadržajem čvrste materije. Dostupne su u verziji sa benzinskim i dizel motorom.Bez problema postižu usis do 7,5m bez neprovratnog ventila, sve što je potrebno je spustiti usisno crevo u tečnost. Polu otvoreno radno kolo dozvaljava prolaz velikih čvrstih čestica. Idealne su za industiju, građevinu, navodnjavanje, odbranu od poplava.

centrifugalna pumpa za otpadne vode

ST-R

Samousisna centrifugalna pumpa za otpadne vode.Dostupne su u verziji sa benzinskim i dizel motorom kao i elektromotorom. Bez problema postižu usis do 7,5m bez neprovratnog ventila. Polu otvoreno radno kolo dozvaljava prolaz velikih čvrstih čestica. Vrlo su lake za održavanje i upotrebu. Idealne su za transport otpadnih i fekalnih voda.

centrifugalna pumpa za otpadnu vodu

Z

Centrifugalna pumpa za otpadnu vodu sa otvorenim radnim kolom.Dostupne su u verziji sa benzinskim i dizel motorom kao i elektromotorom. Pumpa je dizajnirana da obezbedi visoku efikasnost pumpanja. Otvoreno radno kolo dozvaljava prolaz velikih čvrstih čestica, a habajući delovi omogućavaju pumpanje tečnosti sa abrazivnim materijama. Vrlo su lake za održavanje i upotrebu. Idealne su za transport otpadnih i fekalnih voda.