EBARA DW

Potapajuća fekalna pumpa sa jednokanalnim (DW) i VORTEX (DW VOX) radnim kolom od nerđajućeg čelika AISI304. Pogodna za civilnu i industrijsku otpadnu vodu, drenažu podzemnih voda i iskopina, septičke jame i opšti transport otpadne vode sa čvrstim primesama i/ili vlaknastim materijama.

– Izlazni otvor (mm): 50

– Prolaz radnog kola (mm): 50

– Izlazna snaga motora (kW): 0.55 – 2.2

– Broj polova: 2

Više informacija »