EBARA DVS

Potapajuća fekalna pumpa sa polu VORTEX radnim kolom od sivog liva. Idealna za otpadnu vodu koja sadrži mekane i vlaknaste materije, transport industrijske otpadne vode, septičke jame i razne drenaže.

– Izlazni otvor (mm): 50 – 80

– Prolaz radnog kola (mm): 21 – 41

– Max. dužina vlakna (mm): 100 – 245

– Izlazna snaga motora (kW): 1.5 – 3.7

– Broj polova: 2

Više informacija »