GRINDEX SALVADOR INOX

INOX verzija muljne pumpe će pouzdano savladati sav mulj zahvaljujući udubljenom vortex random kolu. Sa impresivnim pH opsegom pumpane tečnosti od 2 do 11, teško je naći nešto što ova pumpa ne može da savlada. Svi matareijali u kontaktu sa tečnošću su od AISI 316 nerđajućeg čelika ili boljeg.

– Izlazni otvor (mm): 75

– Prolaz radnog kola (mm): 50

– Izlazna snaga motora (kW): 2.0

– Broj polova: 2

– Maksimalna dubina potapanja 20m

Više informacija »