KRS

KRS je specijalno dizajnirana kao pumpa za težak rad. Veoma robusne, mogu da izdrže znatno habanje abrazivnim materijama kao i fizičke udarce.

4-polni motor za duži radni vek.

Izlazni otvor ø : 100 – 250

Izlazna snaga motora (kW) : 3,0 – 22,0

Broj polova : 4

Radno kolo : Vrtložno

Zaštita motora (ugrađena)

Više informacija »