VEDIR-IMPEX poseduje ovlašćeni servis za sve tipove proizvoda koje imamo u našoj ponudi. Naši serviseri su prošli obuku u fabrikama proizvođača i samim tim se kvalifikovali za stručno servisiranje njihovih proizvoda. Prilikom servisiranja proizvoda koriste se isključivo originalni delovi. Servis pumpi se obavlja u najkraćem roku, kako bi iste bile ponovo na raspolaganju našim korisnicima.

Pored proizvoda koje se nalaze u našoj ponudi pružamo usluge servisa i svih drugih proizvođača pumpi.

TSURUMI KTDTSURUMI KTZTSURUMI KTVTSURUMI KTV LB