GRINDEX SOLID

SOLID

Bazirana na istom dizajnu kao drenažne pumpe, muljna pumpa dolazi do izražaja kada je voda zaprljanija. Dizajn pumpe omogućava kovnverziju u drenažnu ili muljnu što je čini veoma prilagodljivim.

GRINDEX SALVADOR

SALVADOR

Bazirana na istom dizajnu kao drenažne pumpe, muljna pumpa dolazi do izražaja kada je voda zaprljanija. Dizajn pumpe omogućava kovnverziju u drenažnu ili muljnu što je čini veoma prilagodljivim.

GRINDEX SENIOR

SENIOR

Bazirana na istom dizajnu kao drenažne pumpe, muljna pumpa dolazi do izražaja kada je voda zaprljanija. Dizajn pumpe omogućava kovnverziju u drenažnu ili muljnu što je čini veoma prilagodljivim.

GRINDEX SANDY

SANDY

Bazirana na istom dizajnu kao drenažne pumpe, muljna pumpa dolazi do izražaja kada je voda zaprljanija. Dizajn pumpe omogućava kovnverziju u drenažnu ili muljnu što je čini veoma prilagodljivim.

GRINDEX BRAVO 200-300

BRAVO 200

Pumpa za težak mulj, gde se ne zahtevaju veća opterećenja. Bravo 200 je namenjena za upotrebu u manje abrazivnim sredina, ne poseduje agitator.

GRINDEX BRAVO 200-300

BRAVO 300

Pumpa za težak mulj, gde se ne zahtevaju veća opterećenja. Bravo 300 je namenjena za upotrebu u manje abrazivnim sredina, ne poseduje agitator.

GRINDEX BRAVO 400-950

BRAVO 400

Bravo 400 je veoma otporna pumpa zahtavljajući HARD-IRON™ materijalu otpornom na habanje i malim obrtnim momentom. Opremljena sa agitatorom za podizanje i mešanje čvrste materije.

GRINDEX BRAVO 400-950

BRAVO 500

Bravo 500 je veoma otporna pumpa zahtavljajući HARD-IRON™ materijalu otpornom na habanje i malim obrtnim momentom. Opremljena sa agitatorom za podizanje i mešanje čvrste materije.

GRINDEX BRAVO 400-950

BRAVO 600

Bravo 600 je veoma otporna pumpa zahtavljajući HARD-IRON™ materijalu otpornom na habanje i malim obrtnim momentom. Opremljena sa agitatorom za podizanje i mešanje čvrste materije.

GRINDEX BRAVO 400-950

BRAVO 700

Bravo 700 je veoma otporna pumpa zahtavljajući HARD-IRON™ materijalu otpornom na habanje i malim obrtnim momentom. Opremljena sa agitatorom za podizanje i mešanje čvrste materije.