EBARA DML

Potapajuća fekalna pumpa sa jednokanalnim radnim kolom od sivog liva. Pogodna za civilnu i industrijsku fekalnu vodu, tečno đubrivo, septičke jame i opšti transport otpadne vode sa čvrstim primesama i/ili vlaknastim materijama.

– Izlazni otvor (mm): 50 – 150

– Prolaz radnog kola (mm): 30 – 76

– Max. dužina vlakna (mm): 195 – 600

– Izlazna snaga motora (kW): 1.1 – 22

– Broj polova: 4

 

Više informacija »