EBARA RIGHT

Potapajuća fekalna pumpa sa otvorenim VORTEX radnim kolom od nerđajućeg čelika AISI304. Pogodna za drenažu podzemnih voda i iskopina, septičke jame i opšti transport otpadne vode sa čvrstim primesama i/ili vlaknastim materijama.

– Izlazni otvor (mm): 40

– Prolaz radnog kola (mm): 35

– Izlazna snaga motora (kW): 0.55 – 0.75

– Broj polova: 2

Više informacija »