NKZ

Pumpa za pesak raznovrsne namene.
Sve pumpe u ovoj seriji obezbeđuju lak prolaz zemlje i mulja. Intenzivno hlađeni motor omogućava dug, kontinualan rad pumpe čak i na vazduhu.

Izlazni otvor ø : 80 • 100

Izlazna snaga motora (kW) : 2,2 – 11,0

Broj polova : 4

Radno kolo : Vrtložno

Zaštita motora (ugrađena)

Više informacija »