MEGA

Najjača drenažna pumpa za rudnike sa velikom visinom dizanja.

Dostupna je u dve izvedbe N i H:

– Izlazni otvor (mm): 100 -150

– Izlazna snaga motora (kW): 90

– Broj polova: 2

– Termička zaštita sa termalnim kontaktima u statoru

– PT100 senzor temperature glavnom ležaja

– Maksimalna dubina potapanja 75m

Više informacija »