pumpa za rudnike

Pumpa za rudnike velike visine dizanja i kapaciteta. Pogodna je za drenažau dubokih bunara.

Izlazni otvor ø : 100 – 200

Izlazna snaga motora (kW) : 15,0 – 110,0

Broj polova : 2

Radno kolo : Vrtložno

Zaštita motora (ugrađena)

Više informacija »