GRINDEX BRAVO 200-300

BRAVO 200

Pumpa za težak mulj, gde se ne zahtevaju veća opterećenja. Bravo 200 je namenjena za upotrebu u manje abrazivnim sredina, ne poseduje agitator.

GRINDEX BRAVO 200-300

BRAVO 300

Pumpa za težak mulj, gde se ne zahtevaju veća opterećenja. Bravo 300 je namenjena za upotrebu u manje abrazivnim sredina, ne poseduje agitator.

GRINDEX BRAVO 400-950

BRAVO 400

Bravo 400 je veoma otporna pumpa zahtavljajući HARD-IRON™ materijalu otpornom na habanje i malim obrtnim momentom. Opremljena sa agitatorom za podizanje i mešanje čvrste materije.

GRINDEX BRAVO 400-950

BRAVO 500

Bravo 500 je veoma otporna pumpa zahtavljajući HARD-IRON™ materijalu otpornom na habanje i malim obrtnim momentom. Opremljena sa agitatorom za podizanje i mešanje čvrste materije.

GRINDEX BRAVO 400-950

BRAVO 600

Bravo 600 je veoma otporna pumpa zahtavljajući HARD-IRON™ materijalu otpornom na habanje i malim obrtnim momentom. Opremljena sa agitatorom za podizanje i mešanje čvrste materije.

GRINDEX BRAVO 400-950

BRAVO 700

Bravo 700 je veoma otporna pumpa zahtavljajući HARD-IRON™ materijalu otpornom na habanje i malim obrtnim momentom. Opremljena sa agitatorom za podizanje i mešanje čvrste materije.

GRINDEX BRAVO 400-950

BRAVO 800

Bravo 800 je veoma otporna pumpa zahtavljajući HARD-IRON™ materijalu otpornom na habanje i malim obrtnim momentom. Opremljena sa agitatorom za podizanje i mešanje čvrste materije.

GRINDEX BRAVO 400-950

BRAVO 900

Bravo 900 je veoma otporna pumpa zahtavljajući HARD-IRON™ materijalu otpornom na habanje i malim obrtnim momentom. Opremljena sa agitatorom za podizanje i mešanje čvrste materije.

GRINDEX BRAVO 400-950

BRAVO 950

Bravo 950 je veoma otporna pumpa zahtavljajući HARD-IRON™ materijalu otpornom na habanje i malim obrtnim momentom. Opremljena sa agitatorom za podizanje i mešanje čvrste materije.