ebara sistem za povisenje pritiska

3GPE EVMG

EBARA buster sistem za povišenje pritiska koji se sastoji iz 3 vertikalne centrifugalne pumpe. Kontrola startovanja sistema je preko regulatora pritiska dok se rad pumpe kontroliše preko frekventnom regulatora. Ovakvi sistemi su pogodni za stambene komplekse, škole, bolnice, hotele.

ebara sistem za povisenje pritiska

3GPE 3M

EBARA buster sistem za povišenje pritiska koji se sastoji iz 3 horizontalne centrifugalne pumpe. Kontrola startovanja sistema je preko regulatora pritiska dok se rad pumpe kontroliše preko frekventnog regulatora. Ovakvi sistemi su pogodni za stambene komplekse, škole, bolnice, hotele.

ebara sistem za povisenje pritiska

3GP EVMG

EBARA buster sistem za povišenje pritiska koji se sastoji iz 3 vertikalne centrifugalne pumpe. Kontrola startovanja sistema je preko 3 regulatora pritiska gde automatika po potrebi, prilikom pada pritiska, startuje pumpe. Ovakvi sistemi su pogodni za stambene komplekse, škole, bolnice, hotele.

ebara sistem za povisenje pritiska

3GP 3M

EBARA buster sistem za povišenje pritiska koji se sastoji iz 3 horizontalne centrifugalne pumpe. Kontrola startovanja sistema je preko 3 regulatora pritiska gde automatika po potrebi, prilikom pada pritiska, startuje pumpe. Ovakvi sistemi su pogodni za stambene komplekse, škole, bolnice, hotele.

sistem za povisenje pritiska

2GPE EVMG

EBARA buster sistem za povišenje pritiska koji se sastoji iz 2 vertikalne centrifugalne pumpe. Kontrola startovanja sistema je preko regulatora pritiska dok se rad pumpe kontroliše preko frekventnom regulatora. Ovakvi sistemi su pogodni za snabdevanje vodom stambenih kompleksa, škola, bolnica, hotela, industrije.

sistem za povisenje pritiska

2GP EVMG

EBARA buster sistem za povišenje pritiska koji se sastoji iz 2 vertikalne centrifugalne pumpe. Kontrola startovanja sistema je preko 2 regulatora pritiska gde automatika po potrebi, prilikom pada pritiska, startuje pumpe. Ovakvi sistemi su pogodni za stambene komplekse, škole, bolnice, hotele.

sistemi za povisenje pritiska

2GPE 3M EFC

EBARA buster sistem za povišenje pritiska koji se sastoji iz 2 horizontalne centrifugalne pumpe. Kontrola startovanja sistema je preko regulatora pritiska dok se rad pumpe kontroliše preko frekventnog regulatora. Ovakvi sistemi su pogodni za stambene zgrade, škole, hotele, industriju, navodnjavanje parkova.

sistem za povisenje pritiska

2GP 3M

EBARA buster sistem za povišenje pritiska koji se sastoji iz 2 horizontalne centrifugalne pumpe. Kontrola startovanja sistema je preko 2 regulatora pritiska gde automatika po potrebi, prilikom pada pritiska, startuje pumpe. Ovakvi sistemi su pogodni za indstriju, stambene komplekse, škole, hotele.