PROINVAL ZASUN

ZASUN BVP

Zasun za vodu PROINVAL BVP sa otpornim središtem pogodan za sve instalacije. Ventil je pogodan za širok dijapazon primena: pijaću vodu, kišnicu, otpadnu i fekalnu vodu, kod navodnjavanja, u vodovodima, protipožarnim sistemima, za agresivne tečnosti. Dostupni su u različitim verzijama u zavisnosti od potreba instalacije.

PROINVAL LEPTIRASTI VENTILI

LEPTIRASTI VENTILI BVP

Leptirasti ventili BVP su dizajnirani da zadovolje potrebe regulacije i zaustavljanja protoka za potrebe snabdevanja pijaćom vodom, za otpadnu vodu, navodnjavanje, vodovode, protivpožarne sisteme, klimatizaciju,

PROINVAL KUGLICNI VENTILI

KUGLIČNI VENTILI BVP

Kuglični ventili BVP omogućavaju brzo i efikasno zatvaranje protoka. Imaju široku primenu u svim sferama industrije kao i u klimatizaciji. Dostupni su u različitim izvedbama zavisno od potrebe potrošača, a mogu biti i u ručnoj varijanti ili sa aktuatorom.

PROINVAL NEPOVRATNI VENTIL

NEPOVRATNI VENTILI BVP

Nepovratni ventili BVP sprečavaju vraćanje vode kada pritisak nije dovoljan. Dostupni su i više izvedbi za čistu vodu, kanalizaciju, agresivne i l lepljive tečnosti, klimatizaciju, kao i u verzijama sa klapnom ili kuglom.

PROINVAL HVATACI NECISTOCA

HVATAČI NEČISTOĆA BVP

Hvatači nečistoća BVP su efikasno rešenje za mehaničko uklanjanje neželjenih čvrstih materija suspendovanih u tečnosti. Predstavljaju veoma ekonomično rešenje rešenje za razdvajanje nečistoća u svim primenama.

PROINVAL RAVNI VENTIL

RAVNI VENTIL BVP

Ravni ventil BVP ima široku primenu u industriji za regulisanje i zaustavljanje tečnosti. Zahvaljući svom dizajnu odličan je u radu sa agresvinim tečnostima kao i u ostalim najtežim uslovima rada.

PROINVAL TABLASTI ZATVARAC

TABLASTI ZATVARAC BVP

Tablasti zatvarac BVP je pogodan za kontrolisanje i regulisanje tečnosti veće gustine sa primesama čvrste materije. Dostpunni su u ručnoj izvedbi kao i sa električnim ili pneunatskim aktuatorom.

vazdusni ventil

VAZDUŠNI VENTIL BVP 73

Vazdusni ventil BVP 73 izbacuje vazduh prilikom punjenja i pražnjenja cevi, ukljanje prepreke koje pravi vazduh kod cevovoda pod pritiskom i olakšava protok vode. Dostupan je u tri različite funkcionalne izvedbe.

PROINVAL VENTIL SA PLOVKOM

VENTILI SA PLOVKOM BVP

Ventili sa plovkom BVP su dizajnirani za automatsku kontrolu nivoa vode u rezervoarima, jezercima, ribnjacima..