GRINDEX SANDY INOX

SANDY INOX

INOX verzija muljne pumpe će pouzdano savladati sav mulj zahvaljujući udubljenom vortex random kolu. Sa impresivnim pH opsegom pumpane tečnosti od 2 do 11, teško je naći nešto što ova pumpa ne može da savlada. Svi matareijali u kontaktu sa tečnošću su od AISI 316 nerđajućeg čelika ili boljeg.

GRINDEX SENIOR INOX

SENIOR INOX

INOX verzija muljne pumpe će pouzdano savladati sav mulj zahvaljujući udubljenom vortex random kolu. Sa impresivnim pH opsegom pumpane tečnosti od 2 do 11, teško je naći nešto što ova pumpa ne može da savlada. Svi matareijali u kontaktu sa tečnošću su od AISI 316 nerđajućeg čelika ili boljeg.

GRINDEX SALVADOR INOX

SALVADOR INOX

INOX verzija muljne pumpe će pouzdano savladati sav mulj zahvaljujući udubljenom vortex random kolu. Sa impresivnim pH opsegom pumpane tečnosti od 2 do 11, teško je naći nešto što ova pumpa ne može da savlada. Svi matareijali u kontaktu sa tečnošću su od AISI 316 nerđajućeg čelika ili boljeg.

GRINDEX MASTER INOX

MASTER INOX

Sa impresivnim pH opsegom pumpane tečnosti od 2 do 11, teško je naći nešto što ova pumpa ne može da savlada. Svi matareijali u kontaktu sa tečnošću su od AISI 316 nerđajućeg čelika ili boljeg. Modularni dizajn omogućava promenu sa pumpe normalnog pritiska (N) na pumpu visokog pritiska (H).

GRINDEX MAJOR INOX

MAJOR INOX

Sa impresivnim pH opsegom pumpane tečnosti od 2 do 11, teško je naći nešto što ova pumpa ne može da savlada. Svi matareijali u kontaktu sa tečnošću su od AISI 316 nerđajućeg čelika ili boljeg. Modularni dizajn omogućava promenu sa pumpe normalnog pritiska (N) na pumpu visokog pritiska (H).

GRINDEX MINETTE INOX

MINETTE INOX

Sa impresivnim pH opsegom pumpane tečnosti od 2 do 11, teško je naći nešto što ova pumpa ne može da savlada. Svi matareijali u kontaktu sa tečnošću su od AISI 316 nerđajućeg čelika ili boljeg.