DRAGFLOW HEAVY DUTY 13KW

HEAVY DUTY 3.7 – 11 KW

Električne potapajuće muljne pumpe, poseduje agitator za podizanje i mešanje suspendovane materije. Nizak broj obrataja osovine i materijali otporni na abraziju produžavaju radni vek pumpe. Može da savlada do 70% čvrste materije po težini pumpanog medijuma.

DRAGFLOW HEAVY DUTY

HEAVY DUTY 18 – 90 KW

Električne potapajuće muljne pumpe, poseduje agitator za podizanje i mešanje suspendovane materije. Nizak broj obrataja osovine i materijali otporni na abraziju produžavaju radni vek pumpe. Može da savlada do 70% čvrste materije po težini pumpanog medijuma.

DRAGFLOW HEAVY DUTY

HEAVY DUTY 80 – 220 kW

Električne potapajuće muljne pumpe, poseduje agitator za podizanje i mešanje suspendovane materije. Nizak broj obrataja osovine i materijali otporni na abraziju produžavaju radni vek pumpe. Može da savlada do 70% čvrste materije po težini pumpanog medijuma.

DRAGFLOW SUPER DUTY

SUPER DUTY

Muljne pumpe za najteže uslove rada na tržištu. Poseduje agitator za podizanje i mešanje suspendovane materije. Nizak broj obrataja osovine i materijali otporni na abraziju produžavaju radni vek pumpe. Može da savlada do 70% čvrste materije po težini pumpanog medijuma.

DRAGFLOW HIGH HEAD

HIGH HEAD

Elektična potapajuća muljna pumpa za velike visine dizanja. Najviša visina dizanja kod muljnih pumpi na svetu. Poseduje agitator za podizanje i mešanje suspendovane materije. Može da savlada do 70% čvrste materije po težini pumpanog medijuma.

DRAGFLOW NO CLOG

NO CLOG

Električna potapajuća muljna pumpa sa sistem koji sprečava zapušenje. Dozvoljava prolaz čvrste materije do 100mm. Samo mali deo čvrste materije dolazi u kontakt sa radnim kolom što smanjuje rizik oštećenja. Opciono dostupan agitator i seckalica.