GRINDEX SOLID

SOLID

Bazirana na istom dizajnu kao drenažne pumpe, muljna pumpa dolazi do izražaja kada je voda zaprljanija. Dizajn pumpe omogućava kovnverziju u drenažnu ili muljnu što je čini veoma prilagodljivim.

GRINDEX SALVADOR

SALVADOR

Bazirana na istom dizajnu kao drenažne pumpe, muljna pumpa dolazi do izražaja kada je voda zaprljanija. Dizajn pumpe omogućava kovnverziju u drenažnu ili muljnu što je čini veoma prilagodljivim.

GRINDEX SENIOR

SENIOR

Bazirana na istom dizajnu kao drenažne pumpe, muljna pumpa dolazi do izražaja kada je voda zaprljanija. Dizajn pumpe omogućava kovnverziju u drenažnu ili muljnu što je čini veoma prilagodljivim.

GRINDEX SANDY

SANDY

Bazirana na istom dizajnu kao drenažne pumpe, muljna pumpa dolazi do izražaja kada je voda zaprljanija. Dizajn pumpe omogućava kovnverziju u drenažnu ili muljnu što je čini veoma prilagodljivim.

GRINDEX PRIMO S8

PRIMO S8

Mala, laka za nošenje i pristupačna muljna pumpa. Pogodna za građevinu, industriju i svakodnevnu upotrebu. Zbog malih gabarita pogodna za mesta gde druge pumpe ne mogu da stanu.

GRINDEX PRIMO S4

PRIMO S4

Mala, laka za nošenje i pristupačna muljna pumpa. Pogodna za građevinu, industriju i svakodnevnu upotrebu. Zbog malih gabarita pogodna za mesta gde druge pumpe ne mogu da stanu.