Tsurumi pumpe za vodu

Posted by & filed under Uncategorized.

TSURUMI POTAPAJUCE PUMPE ZA VODU

Firma VEDIR IMPEX je oficijalni distributer TSURUMI pumpi za Srbiju. Naši stručnjaci su obučeni od strane TSURUMIJA da pruže kako tehničku podršku prilikom izbora pumpi, tako i servisnu podršku u garantnom i van garantom periodu.